Uzimanje potreba mladih kao pravca istraživanja i razvoja proizvoda za osvajanje mladih grupa potrošača

6. oktobra 2020, deset sati ujutro. Uzimajući tkanine kao fokus inovacije proizvoda, posjetite relevantna znanja i karakteristike tkanina. Poslijepodne je odjel za upravljanje sredio relevantan sadržaj i sazvao relevantno osoblje na teorijsko objašnjenje i raspravu. Uzimajući potrebe mladih kao smjer istraživanja i razvoja proizvoda, hrabra upotreba rebara i uzoraka učinit će proizvode odvažnima, modernima i individualnima, te će privući mlade potrošačke grupe da stvore bolje proizvode.


Vrijeme objavljivanja: 26. novembar 2020